Predstavitev kraja

Lega na stiku alpskega in predalpskega sveta ter izredna geološka raznovrstnost so lučki pokrajini vtisnili poseben pečat – na severu apnenčasti svet, ki se strmo, vendar dobrohotno dviga k najvišjim vrhovom, na jugu nižje, zaobljeno hribovje, ugodno za poselitev. Naravne in krajinske danosti zaznamuje več naravnih vrednot in zavarovanih območij. Območje Natura 2000 obsega nekaj manj kot polovico ozemlja destinacije.

Značilna je redka poseljenost z manjšimi zaselki, posameznimi domačijami in samotnimi kmetijami na hribovitih pobočjih. Delo človeških rok, ohranjena kmečka poslopja, tipične kašče, skednji in drugi objekti stavbne dediščine tvorijo značilnosti tradicionalne krajine. Središče zelenega podeželskega zaledja je slikovita vas Luče, ki gnezdi na rečni terasi nad sotočjem Savinje in Lučnice. Stari del naselja, imenovan tudi ”Spodna ves” ohranja prepoznavno lego in podobo v krajini s primarnim stavbnim fondom, ohranjenim predvsem v jedru vasi okoli cerkve sv. Lovrenca. V višje ležečih predelih se poleg planinskih postojank pojavljajo avtentične pastirske bajte s stajami in hlevi.

Bogata je tudi tradicija petja v kraju. Lučko ljudsko moško petje na »treko in štrto« je v Sloveniji (in tudi po vsej Evropi) edinstveno.

Takšen način petja je v Lučah ohranjen vsaj stoletje in ponosni smo, da jih tudi danes v precej obseženem sestavu lahko slišimo na raznih prireditvah v kraju in širše. Ta posebna veščina Petja na četrtko je vpisana v register nesnovne kulturne dediščine.

Bogata je tudi tradicija petja v kraju. Lučko ljudsko moško petje na »treko in štrto« je v Sloveniji (in tudi po vsej Evropi) edinstveno.

Takšen način petja je v Lučah ohranjen vsaj stoletje in ponosni smo, da jih tudi danes v precej obseženem sestavu lahko slišimo na raznih prireditvah v kraju in širše. Ta posebna veščina Petja na četrtko je vpisana v register nesnovne kulturne dediščine.

Luče so od leta 2019 članica mednarodne mreže Gorniške vasi, ki združuje alpske kraje, ki svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije, brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom.