Etnološka zbirka Vas starih poklicev

Urejena zbirka starih obrti, poimenovana s skupnim imenom »Vas starih poklicev«, prikazuje način življenja v kraju v času 19. in prve polovice 20. stoletja.

Ohranja spomin na obrti in rokodelske veščine ter z njimi povezana orodja in znanja, ki so lokalnemu prebivalstvu ponujala možnosti za dodaten zaslužek.

Zbirko sestavlja devet lesenih hišic, ki so opremljene s staro opremo, predmeti in orodji, ki so jih obrtniki potrebovali pri svojem delu. Predstavljene so lesarska (tišlerska), čevljarska (šošterska), krojaška (žniderska) in kovaška delavnicamlinstara lekarnakmečka hišačrna kuhinja in vaška gostilna. Zunanjo podobo vasi zaokrožuje lična kapela z majhnim zvonikom, v katerem visi zvon želja.

V neposredni bližini urejene zbirka stojita tudi gozdarska koča (vlcerska bajta) in skorjevka, ki ponazarjata bogato tradicijo gozdarstva v Lučah.

Ogled zbirke je možen po predhodnem dogovoru.

Informacije in rezervacije

Turistično-informacijski center Luče
Luče 106, 3334 Luče
03 839 35 55
tic@luce.si

KJE SE NAHAJA