Trbiška zijavka

Kraška jama, ki je zavarovana kot naravni spomenik, se nahaja na desnem bregu Savinje ob sprehajalni poti, ki vodi do Igle.

Jama je dolga 237 metrov in globoka 30 metrov. Ustvarile so jo podzemne vode, ki so pritekale z zakrasele Dleskovške planote. V njej so našli kosti jamskega medveda, ki so na ogled v pokrajinskem muzeju v Celju.

V jami je bogata speleofavna, med drugim tudi endemični hrošček Orotrechus lucensis, zato je jama zaprta z mrežo. Ključ hranijo na bližnji kmetiji Pečovnik, ogled pa je možen le z jamarsko opremo.

Pod Trbiško zijalko ob obrežju Savinje so še tri manjše jame iz katerih ob močnem deževju bruhajo kraški izviri.

Odkod ime Trbiška zijalka?

Domačini vedo povedati, da se imenuje zijalka tako zaradi tega, ker so njega dni zašle ovce v zijalko in so prišle iz nje v Trbižu ali tudi, da so se izgubile v Trbižu in prišle na dan v Lučah. Nekateri pa pravijo, da sta se nekemu kmetu izgubila dva vola v Trbižu, tu pri vhodu pa je priplaval na dan jarem. (*Vas Trbiž se nahaja malo pred Ljubnim, na desni strani Savinje.)

KJE SE NAHAJA