Reka Savinja

V svojem zgornjem toku tvori Savinja s pritoki eno od najlepših porečij v slovenskem alpskem svetu.

Tok Savinje skozi ozemlje občine Luče označujejo številne krajinske zanimivosti. V občini Luče se njen tok začne v Kačjeku (Kačja riža), kjer je 90 metrov nad strugo Erjavčeva jama. Kmalu sledita Igla in pod njo Presihajoči studenec. Pri Zavrački Trati se tok naglo obrne v jugozahodno smer. Ob desnem bregu si sledijo številni Pečovski studenci z okrog 25 izviri in nad njimi Trbiška zijalka.

Nato Savinja zapusti ozko apnenčasto sotesko in vstopi v široko odprto Lučko kotlino. Pred naselitvijo je bilo tu obsežno apnenčasto prodišče, po katerem so verjetno Luče dobile ime, saj je belina proda zelo izstopala od okoliške pokrajine, ki je iz temnega andezitnega tufa.

Tu je ozek skalnat greben Breznice, sotočje Savinje in Lučnice ter zanimiv meander, kjer se reka obrne za 180°. Od Lučke kotline dalje Savinja teče po andezitni podlagi. Približno 2 km nižje Luč se reka prebija skozi balvane ledeniške morene, ki jo je tu pustil ledenik z Raduhe in tu je njen tok najbolj divji.

KJE SE NAHAJA